Det inre ledarskapet
Optimalkurva och Marginalnytta är två ledord för Olle Hallgren, ledarskapsutvecklare i Stockholm som hjälper både företag och privatpersoner att ta ledarskapet över sig själva. Det är så mycket vi kan förändra med små medel bara genom att tänka nytt, menar han och ger många konkreta exempel på det praktiska arbetssätt som blivit så uppskattat.
Olle är utbildad inom ledarskap, har erfarenhet från både psyk- och akutvård och i tio år arbetade han också med människor som av olika hälsoskäl måste förändra sin livsstil. Redan för 35 år sedan började han inkludera stresshantering i sitt arbete. Idag jobbar han mestadels med att coacha chefer och ledare i ledarskapsutveckling med fokus på hur man optimerar sina personliga resurser för största möjliga professionella utdelning.

Idag är kunskapen om hur folk ska klara av hård belastning och höga krav större än tidigare, men det hjälper tyvärr inte i de företagskulturer där man tror mer på att maximera än att optimera insatser.
– Det är bara att prova praktiskt, sitt vid datorn timme efter timme när du inte får något vettigt gjort, eller gå och ta en paus och kom tillbaka med nya krafter. Jag brukar kalla det marginalnyttan, alltså hur mycket är kämpandet värt om det ändå inte ger någon utdelning, säger Olle.

Det är lätt att förstå när Olle förklarar, han gör det konkret och i sitt arbete ute på olika arbetsplatser låter han deltagarna förstå vad han menar genom praktiska övningar. Att utbilda i ledarskap handlar också mycket om att lära kunderna ta ledarskap över sig själv och vara öppna för förändringar i handling och tänkesätt.
– En chef kan ha rekryterats för att hans eller hennes starka sidor är ett stort driv och en förmåga att ha stor kontroll. Dessa egenskaper kan verkligen vara stora tillgångar i många situationer, men inte i alla. Att situationsanpassa sina insatser utifrån vad som ger mest utdelning, relaterat till aktuell målsättning, är att optimera (inte maximera) användningen av sina egenskaper. För att åstadkomma denna styrning krävs ett utvecklat inre ledarskap.
Detta ger högsta grad av marginalnytta.

Olle Hallgren AB

Bransch:
Ledarskap

Telefon: 0706-64 50 54


Email:
olle@ollehallgren.se

Hemsida:
www.ollehallgren.se

Adress:
Olle Hallgren AB
Alingsåsvägen 12
12148 Johanneshov

| 13 SENASTE FÖRETAGEN